bồi thường

  • Dự án nào phải lập khung chính sách bồi thường? 10:17 | 30/07/2019
  • Các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh nơi có đất thu hồi xây dựng khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình ...
  • Bồi thường thiệt hại với đất thuộc hành lang an toàn công trình 11:46 | 18/03/2019
  • Trên thửa đất nhà ông Trần Mạnh Vũ (Đắk Lắk) đang có dự án đường dây điện 110 KV đi ngang qua. Ông Vũ hỏi, liệu gia đình ông có được đền bù không? Đất nhà ông Vũ là đất nông nhiệp, đã được cấp sổ đỏ, hiện đang canh tác cây ngắn ngày và có ao nuôi ...
  • Giá đất bồi thường tại TPHCM sẽ tính trên giá giao dịch thị trường? 14:53 | 06/06/2018
  • Sở TN&MT TPHCM vừa đề nghị lên các bộ, ngành Trung ương cho phép sử dụng thông tin giao dịch thị trường thực sự làm cơ sở xác định giá đất để tính bồi thường, thuê tư vấn khảo sát giá đất để tính bồi thường tại thời điểm có chủ trương thực hiện dự ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn