Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

bồi hoàn

  • Các trường hợp phải bồi hoàn chi phí đào tạo 11:01 | 05/11/2013
  • Người được đào tạo trình độ, cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ từ nguồn NSNN, NN tài trợ phải bồi hoàn chi phí đào tạo nếu vi phạm 02 nguyên tắc sau, quy định tại Nghị định 143/2013/NĐ-CP:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn