Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

bị can

  • Tư cách bị can, mỗi nơi áp dụng một kiểu 16:33 | 24/02/2017
  • Nhiều bị can cho rằng dù họ đã hết tư cách bị can nhưng vẫn bị làm khó bởi các quyết định có tính chất hành chính, chứ không phải là quyết định tố tụng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn