bầu cử đại biểu Quốc hội

  • Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 184 16:01 | 04/03/2021
  • Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa ban hành Nghị quyết 64 /NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn