Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

bầu cử

  • Kiên quyết không để các thế lực phản động phá hoại bầu cử 09:41 | 18/05/2016
  • Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đặt ra từ nay đến ngày bầu cử, là bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử.
  • Hồ sơ của người ứng cử Đại biểu quốc hội 14:24 | 09/03/2016
  • Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa ban hành Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB hướng dẫn hồ sơ người ứng cử Đại biểu quốc hội (ĐBQH) do địa phương giới thiệu. Theo đó:
  • 'Mua chuộc cử tri sẽ tiền mất tật mang' 16:42 | 03/03/2016
  • Theo ông Nguyễn Văn Pha – Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể sẽ giám sát rất chặt chẽ việc người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp dùng vật chất, tiền bạc hay những thứ khác để dụ dỗ, cưỡng ép, mua chuộc cử ...
  • Quy trình bầu Phó Chủ tịch, thành viên UBND 2016 15:17 | 27/01/2016
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2016/NĐ-CP Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND. Theo đó:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn