Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

bảo hiểm y tế 2021

  • 05 nhóm đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế 2021 09:34 | 19/10/2020
  • Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Theo đó, các đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế 2021 cụ thể bao gồm:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn