bảo hiểm xe máy

  • Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc ô tô, xe máy 09:52 | 01/03/2021
  • Theo quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ hôm nay) thì doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm và các bên có liên quan để thu thập 1 bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm và chịu trách nhiệm trước pháp luật ...
  • Bảo hiểm xe máy bắt buộc có thời hạn tối đa 03 năm 10:15 | 19/01/2021
  • Chính phủ ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trong đó quy định thời hạn bảo hiểm với xe máy tối thiểu 01 năm, tối đa 03 năm.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn