Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

bảo hiểm tiền gửi

  • Chính sách bảo hiểm tiền gửi đến gần với đồng bào thiểu số 14:23 | 13/11/2018
  • Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam luôn xác định ưu tiên, đẩy mạnh phổ biến kiến thức về BHTG tại vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, góp phần khơi thông dòng tín dụng phát triển kinh tế địa phương, đóng góp quan trọng trong thực hiện ...
  • Mở rộng hoạt động Bảo hiểm tiền gửi 17:23 | 10/09/2014
  • Ngày 06/09 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 24/2014/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, theo đó Bảo hiểm tiền gửi VN được phép:
  • Thay đổi Người đại diện cho Bảo hiểm tiền gửi 10:10 | 17/08/2013
  • Cơ cấu tổ chức, quản lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTG) sẽ có sự thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, thay cho Tổng giám đốc như trước đây.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn