Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

bảng giá đất 2020

  • HĐND TP HCM họp về giá đất mới 14:04 | 14/01/2020
  • Kỳ họp bất thường của HĐND TP HCM khóa IX được tổ chức ngày 15/1 sẽ thông qua bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất mới.
  • Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 10:25 | 24/12/2019
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn 6825/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh) về việc chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024.
  • Sắp ban hành khung giá đất, bảng giá đất mới 07:40 | 08/10/2019
  • Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông báo 845/TB-BCĐĐHG ngày 03/10/2019 về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27/9/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn