Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

báo cáo

  • Rút gọn trình tự báo cáo kiểm toán của KTNN 15:15 | 27/02/2017
  • Ngày 24/02/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước ký Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của KTNN.
  • Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo 13:56 | 14/11/2014
  • Từ ngày 26/12/2014, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử có mức giá trị sau đây thì tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn