bán đấu giá

  • Mức phí tối thiểu bán đấu giá chứng khoán 15:55 | 24/03/2014
  • Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 09/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán
  • Sẽ bán đấu giá tang vật là vàng bạc, đá quý 11:52 | 15/12/2012
  • Tang vật là vàng bạc, đá quý sẽ phải chuyển cho Trung tâm hoặc Hội đồng bán đấu giá để tổ chức đấu giá theo quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định tịch thu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn