Xóa nợ thuế

  • Đảm bảo xoá nợ thuế đúng đối tượng 09:49 | 16/03/2020
  • Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 , cơ quan soạn thảo (Bộ Tài chính) đã quy định rất cụ thể về các trường hợp được xoá tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cũng như điều kiện để quay lại hoạt ...
  • Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt trước 1/7/2007 14:16 | 27/12/2013
  • Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 179/2013/TT-BTC hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007 của Điều 55 Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn