Xóa nợ thuế

  • Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt trước 1/7/2007 14:16 | 27/12/2013
  • Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 179/2013/TT-BTC hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007 của Điều 55 Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn