Xã đặc biệt khó khăn

  • Danh mục vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn 09:46 | 03/01/2015
  • Bà Trịnh Thu Giang (Yên Bái) gặp vướng mắc về việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn khi áp dụng quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn