Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Trợ cấp thôi việc

  • Bị cho nghỉ việc do Covid-19 được nhận các khoản trợ cấp nào? 14:10 | 20/04/2020
  • Xin hỏi người lao động bị cho nghỉ việc do công ty bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể nhận được các khoản hỗ trợ nào (đối với lao động có hợp đồng và không có hợp đồng)? - Đây là câu hỏi của bạn Kim Xuân (Email: xuankim****@gmail.com)

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn