Thanh khoản ngân hàng

Kỳ vọng giảm lãi suất và phép thử thanh khoản ngân hàng

Kỳ vọng giảm lãi suất và phép thử thanh khoản ngân hàng

Thanh khoản được xem là “khó khăn” của hệ thống ngân hàng đang khiến cho cơ chế giảm lãi suất trở nên không còn tương xứng với ý nghĩa phải có của nó.
Vì sao không đặt luôn trần lãi suất tiền vay?
Fitch: Tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam chưa rõ ràng

Xem thêm
Thanh khoản ngân hàng có hạ nhiệt trong tháng tới?

Thanh khoản ngân hàng có hạ nhiệt trong tháng tới?

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm khá mạnh đối với tất cả các kỳ hạn so với tháng trước, một lượng tiền lớn được hút ròng thông qua nghiệp vụ thị trường mở.
Lãi suất và kế hoạch tái cấu trúc ngân hàng
Phân loại ngân hàng: Ấm ức thứ hạng

Xem thêm