Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Thông tư 95/2016/TT-BTC

  • Hướng dẫn hồ sơ chứng minh người phụ thuộc 10:18 | 31/05/2017
  • Công ty của bà Đỗ Thị Diệu (tỉnh Đồng Nai) có nhân viên đăng ký người phụ thuộc là em ruột trên 18 tuổi, bị tàn tật bẩm sinh, không có khả năng lao động, chưa có Giấy chứng minh nhân dân. Bà Diệu hỏi, công ty thực hiện đăng ký thuế với trường hợp ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn