Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 93/2017/TT-BTC

  • Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT 14:25 | 22/09/2017
  • Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn