Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Thông tư 89/2015/TT-BTC

  • Quy định mua, bán hàng dự trữ quốc gia 09:37 | 23/06/2015
  • Từ ngày 01/8/2015, việc nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia được thực hiện theo quy định tại Thông tư 89/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn