App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

Thông tư 79/2005/TT-BNV

  • Hướng dẫn chuyển xếp lương CBCCVC khi thay đổi công việc 15:32 | 31/10/2018
  • Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn