Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Thông tư 57/2018/TT-BTC

  • Hướng dẫn chuyển giao tài sản thuộc sở hữu toàn dân 10:44 | 25/08/2018
  • Ngày 05/7/2018, BTC ban hành Thông tư 57/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân (SHTD) về tài sản, xử lý tài sản được xác lập quyền SHTD.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn