Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Thông tư 48/2019/TT-BTC

  • Hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 09:11 | 17/08/2019
  • Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi … được ban hành ngày 08/8/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn