Thông tư 46/2015/TT-BGTVT

  • Quy định tải trọng trục xe bất hợp lý? 09:47 | 07/08/2017
  • Công ty TNHH GTL Hà Nội cho rằng quy định tải trọng trục xe tại Thông tư 46/2015/TT-BGTVT chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, cản trở lưu thông hàng hóa, làm tăng chi phí xếp dỡ vận tải, tăng chi phí logistics của lô hàng xuất nhập khẩu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn