Thông tư 42/2017/TT-BTC

  • Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động báo chí và văn học nghệ thuật 10:30 | 09/06/2017
  • Nội dung chi và mức chi đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật và báo chí được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC . Mức hỗ trợ thành viên tham gia không phân biệt đối tượng hưởng lương và không hưởng lương từ ngân ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn