Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 41/2012/TT-BCT

  • Hạn chế xuất khẩu khoáng sản 09:00 | 31/12/2012
  • DN đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư 41/2012/TT-BCT được Bộ Công thương ban hành ngày 24/12/2012 mới được phép xuất khẩu khoáng sản.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn