Thông tư 40/2017/TT-BTC

  • Mức thanh toán tiền phòng nghỉ nơi đến công tác 07:37 | 04/05/2020
  • Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị có hướng dẫn về khoán tiền phòng nghỉ tại nơi đến công tác như sau: định mức/ngày/người. Ông Trần Hà hỏi, "ngày" ở đây ...
  • Toàn văn chế độ công tác phí với cán bộ, công chức, viên chức 14:07 | 28/05/2019
  • Hiện nay, chế độ công tác phí với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh ...
  • Đối tượng nào được khoán công tác phí theo tháng? 13:41 | 02/03/2018
  • Theo quy định, thì tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ xác định đối tượng được khoán công tác phí theo tháng đảm bảo đáp ứng điều kiện thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng và được ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn