Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 38/2015/TT-BTC

  • Nội dung hợp nhất Thông tư 38/2015 với 39/2018 về Thuế và TTHQ 15:34 | 23/07/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT hợp nhất nội dung còn hiệu lực thi hành của Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư ...
  • Bãi bỏ 13 Thông tư liên quan đến thủ tục hải quan 10:02 | 19/06/2015
  • Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38/2015/TT-BTC , quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Đồng thời, bãi bỏ 13 Thông tư có ...
  • Gỡ vướng cho Hải quan TP.HCM khi thực hiện Thông tư 38 08:32 | 25/05/2015
  • Báo Hải quan đã trao đổi với Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) về những vướng mắc của Hải quan TP.HCM trong quá trình thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan theo những quy định mới của ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn