App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH

  • Cách tính tỷ lệ LĐ khuyết tật để miễn thuế 13:57 | 12/12/2012
  • Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh (CSSXKD) sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật là một trong những ưu đãi được quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn