Thông tư 24/2012/TT-BTC

  • Trả lời đề nghị miễn thuế chậm nhất 10 ngày 16:47 | 25/02/2012
  • Đây là quy định tại Thông tư số 24/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 77/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế được Bộ Tài chính ban hành ngày 17/02/2012.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn