Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Thông tư 23/2012/TT-NHNN

  • Quy định mới về giao dịch tiền mặt 08:52 | 16/08/2012
  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc nhà nước giao dịch tiền mặt với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tối đa 2lần/ngày và phải thông báo trước thời điểm giao dịch ít nhất 2 giờ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn