Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH

  • Khi nào đủ tuổi hưởng lương hưu? 09:59 | 20/10/2012
  • Kể từ ngày 1/12 tới, thời điểm được xác định là đủ điều kiện về tuổi đời để được hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn