Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 227/2012/TT-BTC

  • Giới hạn đầu tư của DN đầu tư chứng khoán 16:28 | 28/02/2013
  • Cơ cấu danh mục đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải phù hợp với quy định tại điều lệ công ty đầu tư chứng khoán và bị hạn chế bởi nhiều điều kiện như:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn