Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 223/2012/TT-BTC

  • Nhập khẩu thuốc BVTV: 300.000đ/giấy phép 15:37 | 27/12/2012
  • Ngày 24/12/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 223/2012/TT-BTC về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật (BVTV).

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn