GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

Thông tư 219/2013/TT-BTC

  • Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT 08:46 | 10/10/2018
  • Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phana (TPHCM) chuyên sản xuất dụng cụ cho người khuyết tật, tàn tật. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị được hướng dẫn việc xác nhận sản phẩm, áp dụng chính sách thuế cho ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn