Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT

  • Triển khai tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên 09:27 | 11/09/2017
  • Ngày 06/9/2017, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn