Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 197/2012/TT-BTC

  • Miễn Phí xe máy cho hộ nghèo 08:19 | 04/12/2012
  • Xe máy của hộ nghèo sẽ được miễn đóng phí sử dụng đường bộ theo quy định tại Thông tư 197/2012/TT-BTC hướng dẫn cụ thể Nghị định 18/2012/NĐ-CP.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn