Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Thông tư 196/2012/TT-BTC

  • Tự động đến khâu phân luồng tờ khai điện tử 14:10 | 12/12/2012
  • Việc tiếp nhận, kiểm tra, cấp số đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan điện tử của cơ quan Hải quan được tự động thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn