Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Thông tư 186/2012/TT-BTC

  • Sử dụng tờ khai hàng hóa quá cảnh mới 18:06 | 07/11/2012
  • Từ ngày 1/12/2012, chính thức sử dụng mẫu tờ khai hàng hóa quá cảnh mới (ký hiệu là HQ/2012-QC) và mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh mới (ký hiệu là PLHQ/2012-QC).

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn