Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 155/2015/TT-BTC

  • Biểu mẫu mới về công bố thông tin trên TTCK 09:29 | 17/10/2015
  • Theo Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán (TTCK), các biểu mẫu thực hiện CBTT trên TTCK thay đổi so với trước, cụ thể:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn