Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Thông tư 15/2014/TT-BCA

  • Từ 1/7, đăng ký xe máy điện phải nộp phí trước bạ 15:03 | 06/05/2015
  • Theo ý kiến của cử tri tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Chính phủ đã ban hành quy định các xe máy điện phải có giấy đăng ký, nhưng các trường hợp người dân mua xe máy điện đã lâu và không còn lưu giữ đủ chứng từ mua bán, nên không làm được thủ tục đăng ký. Cử ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn