Thông tư 15/2012/TT-BNV

Căn cứ tính số ngày nghỉ phép năm

Căn cứ tính số ngày nghỉ phép năm

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (trongnghia241@...) là viên chức làm việc được 4 năm ở đơn vị sự nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ông nghĩa hỏi, khi chuyển công tác sang đơn vị sự nghiệp khác cùng Sở, thì ông có được tính gộp 4 năm công tác vào thời gian làm việc ở đơn vị mới để tính ngày nghỉ năm không?

Xem thêm
15 tuổi vẫn được dự tuyển viên chức

15 tuổi vẫn được dự tuyển viên chức

Người từ đủ 15 tuổi nếu được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật sẽ được dự tuyển viên chức trong một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Xem thêm