App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

Thông tư 15/2012/TT-BNV

  • Căn cứ tính số ngày nghỉ phép năm 11:03 | 13/10/2015
  • Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (trongnghia241@...) là viên chức làm việc được 4 năm ở đơn vị sự nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ông nghĩa hỏi, khi chuyển công tác sang đơn vị sự nghiệp khác cùng Sở, thì ông có được tính gộp 4 năm công tác ...
  • 15 tuổi vẫn được dự tuyển viên chức 11:35 | 22/02/2013
  • Người từ đủ 15 tuổi nếu được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật sẽ được dự tuyển viên chức trong một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn