Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 14/2018/TT-BTC

  • Giảm phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp 15:03 | 27/02/2018
  • Theo Thông tư 14/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp, mức phí bảo hộ giống cây lâm ...
  • Giảm mức thu phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp 09:54 | 27/02/2018
  • Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 207/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn