Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT

  • Thúc đẩy bao tiêu sản phẩm nông nghiệp 14:40 | 19/07/2017
  • Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có hiệu lực từ ngày 22/8/2017.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn