Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 133/2016/TT-BTC

  • Mới: Chuẩn tờ khai BCTC đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC 16:34 | 14/03/2018
  • Tổng cục Thuế vừa có Thông báo về chuẩn tờ khai định dạng XML đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó: Chuẩn tờ khai BCTC định đạng XML đáp ứng Thông tư 133
  • Chuyển đổi số dư khi thực hiện Thông tư 133/2016/TT-BTC 12:01 | 25/10/2016
  • Thông tư 133/2016/TT-BTC (có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017) bỏ một số Tài khoản như: 142, 159, 244, 311, …, thêm một số Tài khoản như: 128, 136, 151, 228, … và sửa đổi chi tiết một số Tài khoản so với Quyết định ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn