Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Thông tư 130/2016/TT-BTC

  • Đề nghị gỡ vướng điều kiện hoàn thuế dự án đầu tư 07:42 | 21/09/2019
  • Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri TPHCM đề nghị bãi bỏ quy định phải có “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” thì mới được hoàn thuế theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 ...
  • Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB 08:18 | 14/09/2016
  • Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn