Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 13/2019/TT-BTC

  • Hướng dẫn mới về đăng ký giao dịch chứng khoán trên UPCoM 08:30 | 25/03/2019
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện quy trình, thủ tục, hồ sơ theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp chào sàn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn