App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

Thông tư 123/2018/TT-BTC

  • Sửa quy định trả nợ đối với một số khoản vay đóng tàu 14:14 | 30/01/2019
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 123/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ; Thông tư số 13/2016/TT-BTC ; Thông tư số 117/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính liên quan đến một số chính sách phát triển thủy sản, trong ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn