Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Thông tư 123/2012/TT-BTC

  • Điểm mới trong thi hành Luật Thuế TNDN 08:40 | 10/08/2012
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, Nghị định 124/2008/NĐ-CP và 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn