Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Thông tư 12/2019/TT-BNV

  • Bổ sung nhiều nguyên tắc khi xét khen thưởng 15:58 | 06/11/2019
  • Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn