Thông tư 117/2012/TT-BTC

  • Điều kiện hành nghề dịch vụ thuế 11:05 | 06/08/2012
  • Để trở thành đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau: Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong GCNĐKKD; Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn