Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT

  • Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2020-2025 09:03 | 31/12/2019
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được ...
  • Thông tin về năng lực nhà thầu phải cung cấp khi đấu thầu qua mạng 11:44 | 30/12/2019
  • Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn